Warter Foods Zawsze pyszne

Kontakt

Warter Foods sp. z o.o.

ul. Koralowa 60
02-967 Warszawa

tel. +48 500 134 134

info@warterfoods.pl

NIP: 951-238-02-00
KRS: 0000509892

REJESTR: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 2 600 000,00 zł opłacony w całości

Zakład produkcyjny Warter Foods

ul. Wyzwolenia 13A
86-141 Lniano

tel. +48 52 332 35 59
fax. +48 52 332 35 59

sekretariat@warterfoods.pl

Weterynaryjny numer identyfikacyjny:
PL 04140319 WE

Działu Obsługi Klienta

tel. +48 502 504 219
tel. +48 52 331 37 30

handel@warterfoods.pl